EMH je zkratka anglických slov Efficient Market Hypothesis, v češtině se říká Teorie Efektivních Trhů, ale podle mě je přesnější překlad Hypotéza o Efektivních Trzích, protože jde jen o předpoklad a o pravdivosti se doteď spekuluje. Vznikala od začátku dvacátého století, přičemž nejvíce ji ovlivnila práce Eugena Famy v 60. a 70. letech.

Podle Teorie Efektivních Trhů ceny akcií vždy reflektují všechny dostupné informace – jinými slovy, všechny informace už jsou zahrnuty v aktuální ceně akcie – a pro investory je tedy nemožné koupit akcie pod cenou, anebo naopak prodat předražené akcie. Překonávání trhu expertním načasováním a excelentním výběrem akcií by tedy mělo být nemožné, a jediný způsob jak by investor mohl na obchodu vydělat je koupí riskantních investic.

Tři formy EMH

Teorie Efektivních Trhů je rozdělována do tří stupňů, podle toho, jaké informace jsou na trhu dostupné.
Slabá – cena akcie už obsahuje všechny dostupná historická data – to znamená, že investor nemůže na základě minulosti předpovídat budoucí pohyby, a technická analýza je v tomto případě zbytečná.
Středně silná – ve středně silné formě efektivnosti cena akcie mimo historická data obsahuje už i všechny veřejně dostupné aktuální informace – kromě technické analýzy selhává i fundamentální analýza.
Silná – v ceně akcie už jsou zahrnuty nejen veškeré veřejné, ale i všechny neveřejné informace, a proto spolu s technickou a fundamentální analýzou ztrácí význam.

Pokud je EMH pravda, jaké jsou důsledky?

Pokud by Teorie Efektivních Trhů byla pravdivá, znamenalo by to, že nelze vydělávat na burze systémem nákup-prodej. Nelze nakoupit akcie, když je cena “nízko” a zanedlouho prodat, když bude cena “vysoko”, protože ať je cena jakkoliv vysoká nebo nízká, tak je právě taková, jaká má v daný moment být.

Tip:   ETF Část 1: Základní principy

Investoři tedy nejsou schopni přechytračit trh, protože ceny akcií se pohybují náhodně, a jsou ovlivněny nejnovějšími zprávami, ne historickými informacemi. Všechny ceny jsou na své fair-value, tedy správné a férové ceně. V ceně akcií je tedy už automaticky zavedena přesnost, kterou nelze přelstít.

Co si myslím já?

Já osobně teorii efektivních trhů do určité míry věřím. Informace v dnešní době cestují extrémně rychle a tím pádem je pravděpodobné, že v čase, kdy se k nějaké informaci, která by mohla pohnout cenou akcie, a která by se dala využít, dostanete vy, už se k ní dostali i všichni ostatní, a je tedy zahrnuta v její ceně. Je ale evidentní, že trhy nepodléhají silné formě efektivnosti, jinak by nevznikaly insider-trading skandály.

Myslím si tedy, že trh je slabě až středně silně efektivní. Nejsem velký zastánce technické analýzy, spíše naopak, a jsem tedy přesvědčen, že je téměř úplně nevyužitelná, protože nedokáže předpovídat budoucnost. Co se týče fundamentální analýzy, myslím si, že ta má své místo v tvoření si celkového obrázku. Protože si ale fundamentální analýzu dokáže udělat kde kdo, nedělal bych z ní alfu a omegu celého rozhodovacího procesu.

To znamená, že věřím, že stále existují špatně oceněné akcie, na kterých se dá vydělat, pokud máte ty správné informace. Ale dělat tohle konzistentně, dlouhodobě a s jistotou je v dnešní době těžší, než se to mnozí snaží popsat a myslím, že dlouhodobé pasivní investování je jeden z nejlepších odrazových můstků pro začínající investory.

Shrnutí

  • EMH tvrdí, že v ceně akcií už jsou zahrnuty všechny informace a obchody na burze tedy probíhají za tu “správnou” cenu (fair value)
  • Zastánci Teorie Efektivních Trhů profitují z nízkonákladového, pasivního portfolia
  • Odpůrci EMH věří, že trh lze přechytračit a porážet a že ceny akcií se odchylují od jejich “správné” ceny (fair value)
Tip:   Kolik investovat?